11. srpna

Jsi v harmonii s veškerým životem? Cítíš se být v jednotě a v míru se všemi dušemi kolem sebe? Jsi součástí chaosu v současném světě, nebo je tvůj život součástí odpovědi na světové problémy? V této době nelze být neutrální. Buď pracuješ pro světlo, nebo ne. Volba je ve tvých rukou. Jsi buď se Mnou, nebo proti Mně. Tvá víra a důvěra nemohou být vlažné nebo polovičaté. Musí vycházet z celého srdce, neboť jinak nejsou ničím. Potřebuji tě planoucího plamenem lásky ke Mně, naprosto oddaného Mně a Mé práci, ochotného plnit Mou vůli, bez ohledu na to, co to stojí. Já žádám vše, a pouze když dáš vše, vše dostaneš. Nic bys neměl zadržovat, poznáš, že vše, co mám, je i tvé.

Eileen Caddyová

« 10. srpna12. srpna »