Uzdravení

Svatý Otec Pio

Uzdravení je velmi silná karta, neboť vyjadřuje sílu modlitby. Vaše žádosti týkající se uzdravení byli vyslyšeny. Záležitost je obklopena Boží láskou, která působí jako žívá voda. Vše se vyřeší zázračným způsobem. Obzvlášť účinné jsou vaše modlitby, a proto v nich pokračujte. Požádejte i své blízké, aby se k vám v modlitbě připojili, aby byla modlitba ještě intenzivnější.

Tato karta však také vypovídá o vašich léčitelských schopnostech a představuje výzvu, abyste svých schopností začali využívat ve prospěch druhých. Pokud se rozhodnete tuto pobídku přijmout, bude vám Bůh na cestě otevírat všechny dveře. Svatý Otec Pio, který nejen léčí, ale také pomáhá všem, kteří ho následují, vás bude nejen inspirovat, ale i chránit, až budete uskutečňovat životní změny nutné k tomu, abyste se vydali touto novou cestou.

Svatý Otec Pio neúnavně osobně pomáhal tisícům lidí, kteří ho navštěvovali v jeho kostele a nemocnici v Itálii. Když se úpěnlivě modlil před křížem, na jeho těle se objevila stigmata a zůstala tam po celých 50 let až do jeho smrti. Mnoho lidí vypovídá, že se jim v místech, kde pobýval, Svatý otec Pio zjevuje. Jsou také známa zázračná uzdravení, stejně jako záchrana ve chvíli nebezpečí, když si jej zavolali dotyční modlitbou na pomoc.

« Štědrost Věř »