Topas

Topas/Topaz

Barva: Zlatavě žlutý, hnědý, modrý, červený, růžový, zelený

Vzhled: Průhledné špičaté krystaly, malé kusy s více ploškami nebo větší

Vlastnosti: Topas je jemný a vyrovnaný kámen nadaný schopností empatie, který dokáže zaměřit energii tam, kde je jí nejvíc zapotřebí. Uklidňuje, léčí, podněcuje, dobíjí, motivuje a uvádí do rovnováhy meridiány. Topas přináší pravdu a odpuštění. Pomáhá ozařovat cestu, zdůrazňuje cíle a upozorňuje na vnitřní zdroje. Tento krystal přináší víru v univerzum, jež vám umožnilo na prvním místě „být", a teprve potom „konat". Omezuje pochybnosti a nejistotu.

Vibrační energie topasu přináší radost, štědrost, hojnost a pevné zdraví. Tradičně je známý jako kámen lásky a přízně osudu zajišťující úspěšné dosahování stanovených cílů. Mimořádně příznivě působí při vyvolávání vizuálních představ. Uvádí se, že jednotlivé plochy krystalu a jeho dva konce jsou nabité kladnou a zápornou energií, do níž lze soustředit žádosti adresované vesmíru a poté je materializovat na pozemské úrovni.

V duševním životě pomáhá topas zkoumat vlastní osobnost a její vnitřní bohatství.  V okolí šťastného topasu nepřežije nic negativního. Je to kámen přinášející otevřenost a poctivost, schopnost seberealizace, sebekontroly a touhu rozvíjet vlastní vnitřní moudrost.

Na rozumové úrovni pomáhá topas řešit problémy. Zvlášť užitečný je pro ty, kdo se zabývají uměním. Pomůže vám dávat si pozor na vliv, který máte, a na smysl poznání, které získáte tvrdou prací a životními zkušenostmi. Topas dodává schopnost pohlížet na všechno jak ve velkém měřítku, tak v detailech a pochopit, jak spolu jednotlivé části souvisejí. Topas usnadňuje vyjadřování myšlenek a propůjčuje svému majiteli jistou dávku „mazanosti".

Nabízí velikou oporu v citovém životě. Stabilizuje emoce a zvyšuje vaši vnímavost vůči lásce, ať již přichází z jakéhokoli zdroje.

Léčebné využití: Topas lze použít k upevnění zdraví. Napomáhá trávení, dokáže bojovat s anorexií, navrací chuť k jídlu, upevňuje nervy a podněcuje metabolizmus. Sv. Hildergarda z Bingenu doporučovala topasový elixír na napravení zakaleného zraku.

Umístění: Prsteník, solar plexus a čelní čakra. Položte na místo, jež se má uzdravit. Elixír lze aplikovat na kůži.

Zvláštní barvy

Kromě společných druhových vlastností dodávají následující barvy topasu tyto rysy:

Modrý topas položený na krční čakru nebo třetí oko je podněcuje a vylepšuje slovní vyjádření myšlenek. Jedná se o výbornou barvu pro meditaci a naladění na vyšší já. Pomáhá žít v souladu s vlastními cíli a názory. Tato barva umožňuje naladění na anděly pravdy a moudrosti. Usnadňuje rozpoznat, co skutečně prožíváte a současně si uvědomit, kdy se odkláníte od své vlastní pravdy.Čirý topas
pomáhá uvědomovat si jednotlivé myšlenky i skutky spolu s jejich karmickými důsledky. Usnadňuje čištění citů i skutků a aktivuje kosmické vědomí. Při léčení odstraňuje tento kámen stagnující energii.

 Zlatý topas /císařský topas/
funguje jako baterie, která nabíjí tělo na duchovní i fyzické úrovni. Posiluje víru a optimizmus. Jedná se o vynikající kámen pro naladění mysli na vyšší síly vesmíru. Takto získané informace se do něj dají uložit. Připomíná každému jeho božský původ.

Císařský topas pomáhá rozpoznat vlastní schopnosti, podněcuje k cestě za poznáním a přitáhne k vám lidi, kteří mohou pomoci. Jedná se o vynikající kámen pro všechny, kdo usilují o slávu, neboť zvyšuje charizma a víru spojenou s hrdostí na vlastní schopnosti, přičemž nutí člověka, aby zůstal štědrý a otevřený ostatním. Pomáhá překonávat omezení. Při léčbě reguluje krevní oběh a posiluje solar plexus. Blahodárně působí při nervovém vyčerpání a nedokonalém spalování živin. Uzdravuje játra, močový měchýř a endokrinní žlázy.

Růžový topas je kamenem naděje. Citlivě odstraňuje staré vzorce chování způsobující nerovnováhu a potlačuje odpor. Otevírá cestu uzdravujícímu záření. Tento kámen nabízí svému majiteli pohled do božské tváře.

Kombinace kamenů

Sagenitový topas je vzácný a mimořádně účinný krystal k vyvolávání vizuálních představ a jejich zhmotnění. Je to vynikající kámen pro věštění  z koule, který při správném naprogramování přináší hluboký vhled do lidských záležitostí a dokáže do života vnést lásku a světlo.

« Tygří okoTurmalín »