Horus


/Egypt, Řecko/

Známý rovněž jako Har, Harendotes, Hermakhet, Haroeris, Har-pa-Neb-Taui, Harseisis, Harpokrates, Hor, Horos, Ra-Harakhte. 

Horus je mocný bůh oblohy a slunce se sokolí hlavou, repre­zentující sílu a vítězství. Jeho otec Usir /řecky Osiris/ byl zabit Horovým strýcem Sethem. Jeho matka Isis kouzlem vrátila Osirovi život na dostatečně dlouhou dobu, aby mohl počít Hora. Pak Seth zabil Hora znovu a rozsekal na kousky jeho tělo, aby již nemohl být oživen. Aby Isis zabránila Sethovi v dalším vraže­dném konání, porodila a vychovala Hora v papyrových bažinách u Buta. Aby uchovala Hora naživu, používala magické schop­nosti, které se naučila od Raa a Thotha.

Když Horus dospěl do jinošského věku, bojoval se Sethem, aby pomstil otcovu smrt. V boji utrpěl poranění oka. Nakonec vyhrál Horus trůn v Horním i Dolním Egyptě. Horus pak repre­zentoval sílu, vítězství a spravedlnost. Každý faraón ve starově­kém Egyptě byl pokládán za žijící vtělení Hora.

Horus se objevuje jako sokolí hlava s velkým okem /nezraně­ným/, které představuje třetí oko jasnovidectví. Toto oko, které vše vidí, nám také pomáhá vidět ve všech situacích pravdu. Příliš toho nenamluví a spíše jedná. Přiloží své sokolí oko k třetím oku jako čočku, která mu poskytu­je jasnější psychickou vizi a vhled do jakékoliv situace ve vaší mysli. Pomáhá vám vidět pravdu o dané situaci a jak se s ní vy­pořádat.

Kouzelná léčebná formule Hora zní takto: vidět všechny lidi v každé situaci láskyplnýma očima. Vidět je jako milé, příjemné a čisté..., jací v duchovní pravdě skutečně jsou.

Pomáhá:
    * s jasnovidectvím
    * s dodáváním odvahy
    * ve vztazích matky se synem
    * s neústupností
    * s dodáváním síly
    * s viděním, fyzickým a psychickým

INVOKACE

Hora můžete přivolat, aby vám pomohl s duchovním nebo fyzickým viděním. Invokace se provádí buď s otevřenýma nebo zavřenýma očima. Až budete říkat následující invokaci, pocítíte pravděpodobně hučení v hlavě, zvláště kolem očí a mezi obočím:

„Drahý Hore, půjči mi, prosím, tvé oko, abych viděl/a jasněji. Žádám tě, abys ve všech ohledech zlepšil mé vidění. Otevři naplno mé třetí oko, abych duchovně viděl/a jako ty. Otevři úplně oko mé mysli, abych viděl/a vnitřní rovinu stejně jako ty. Děkuji ti za jasný zrak. Děkuji ti, že jsi mě úplně zbavil strachu. Děkuji ti za otevření očí, abych se s nimi mohl/a vpíjet do krásného pohledu na pravdu a krá­su."

« HathorIsis »