Anděl trpělivosti a nezávislosti na čase


„Všechno přijímám s velkou trpělivostí."

Základní téma: Pomocí tohoto anděla a jeho symbolu se můžeme naučit trpělivosti, kterou život od nás občas potřebuje. Ukvapené jednání, předčasná rozhodnutí mohou zničit všechno, co jsme si naplánovali a vybudovali. U každého rozhodnutí je důležité, zamyslet se nad kvalitou času. Pokud určitý okamžik není zrovna vhodný, nic se nám nepodaří a nemůžeme se také dostat nikam dopředu. Pokud je čas příznivý, jde nám všechno lehce od ruky a snadno řešíme veškeré problémy. Trpělivost a přijetí „času, kdy musíme čekat", a během něhož bychom neměli zasahovat do problému a situací, je velkým úkolem, který máme zvládnout a při kterém nám anděl trpělivosti a nezávislosti na čase pomůže.

Další témata: Přijetí všech situací, kdy se musíme učit - lepší zacházení s naším časem - naučit se čekat.

Tělesná úroveň: Stehna - kyčle - ruce - nervozita.

Duševní pozadí: Stehna: překážky v dalším pokroku; nepokračovat dále; nevěnovat žádnou sílu změnám; sexualita; slabá odvaha."

Kyčle: učinit první krok; otestovat vlastní akční rádius; pokrok; vzestup; přepínání."

Ruce: činorodost; přijímání; dávání; opuštění; být odpovědný/á za svůj život; manipulovat jinými."

Nervozita: žít v extrémním napětí; bojovat s vnějším prostředím a okolím; podráždění smyslů; přetěžování; neumět něco opustit."

Meditace
Představ si, ze jsi růže, která právě rozkvetla. Potřebuješ slunce, vodu a snad ještě trochu hnojiva, když je půda příliš chudá. Představ si, že mám všechno k dispozici, buď velkorysý/á. A potom - měj trpělivost. Přijímej se takový/á, jaký jsi. Nebuď smutný/á, když jsi ještě úplně zavřené poupě. Teš se z toho, že budeš při tom, až se rozvinou nádherné květy. Nebraň se slunci, a využívej všechen čas, který je potřebný k tomu, abys mohl/a rozvést do plné krásy. A mysli na to: Cesta je cíl!

« Anděl smrti a znovuzrozeníAnděl materiálních záležitostí »