Anděl spirituální síly a realizace

„Poznávám svoji spirituální stránku a stojím za ní."

Základní téma: Pomocí tohoto anděla a jeho symbolu můžeme nastoupit svoji spirituální cestu a pokračovat na ní, abychom se mohli dále rozvíjet a překonávat přitom všechny těžkosti a obtíže. Čím více naše duše a naše myšlení vychází z hmoty, čím více „jdeme do světla", tím více budeme možná zkoušeni. Zahltí nás možná pochybnosti a před námi vyvstanou potíže. Tento anděl nám pomáhá, postavit se odvážně k těmto otázkám. Dá nám sílu a vůli, abychom pokračovali na započaté cestě za světlem.

Další témata: Žít podle vlastního plánu života - obstát ve všech duševních zkouškách - učit se z problémů - rozpoznat svoji spiritualitu - žít jen na vnější straně.

Tělesná úroveň: Páteř - bolesti v zádech - hypofyza - bolesti hlavy.

Duševní pozadí:Páteř: sídlo mnoha emocí; zdržování; upřímnost; dynamika, přijímání stanoviska."

Bolesti v zádech: nebýt sám sebou; nevědomá nesprávnost; být pod tlakem; nenalézat žádnou oporu."

Hypoíyza / podvěsek mozkový/ "3. oko": vhled; žít podle vnitřních hodin, podle vnitřního rytmu."

Bolesti hlavy: Přetížení; nadměrné zdůrazňování intelektu; perfekcionismus; něco se usadilo v hlavě; jít hlavou proti zdi; něco si namlouvat; mít „zakryté hledí".

Meditace
Představ si, že jsi svatojánskou muškou, která září v tmavém lese. Létáš a svítíš, ale nikdo ti neodpovídá. Všechna zvířata jsou pro tebe neznámá a ani stromy kolem ti nedávají žádnou odpověď. Cítíš se úplně ztracen/a. A najednou jsi zahlédl/a jiné světlo. Letíš za ním. Je to jedna zbloudilá duše, která je také svatojánskou muškou, stejnou jako ty. Společně začínáte tančit tanec radosti, tanec světla. Vaše světlo bude tak intenzívní, že přilákáte další svatojánské mušky. A les se brzy změní na moře světla. A světla bude čím dále více....

« Anděl opětovných myšlenek a řešeníAnděl novosti a vývoje »