Anděl novosti a vývoje


„Přijímám všechno nové a nechávám ho vstoupit do běhu mého života."

Základní téma: Pomocí tohoto anděla a jeho symbolu můžeme dosáhnout tělesné i duševní obrody. Tento anděl nám pomáhá v situacích, kdy je potřeba aktivovat samoléčebné síly v těle. Lidé, kteří po celé roky žijí ve shonu a spěchu, se nemohou změnit, zůstanou otupělí a budou dále žít v šedi dnů. Můžeme být tělesně i duševně prázdní. Někdy je však potřebné, že musíme svléknout kůži a obnovit se, jako to dělají mnohá zvířata. Když odložíme vše staré, uvolníme místo novému v našem životě.

Další témata: Stagnace - rezignace - flegmatismus - ztráta radosti - ztráta cíle - ztráta myšlenek - nadměrné starosti - žít jen na povrchu života.

Tělesná úroveň: Nervozita - mozek - podráždění smyslů - zácpa.

Duševní pozadí:Nervozita: žít v extrémním napětí; bojovat s vnějším prostředím a okolím; podráždění smyslů; přetěžování; neumět něco opustit."

Mozek: centrální místo koordinace a komunikace; zastaralé názory; zatížení hlavy; příliš mnoho argumentace; nadměrné zdůrazňování intelektu; nedostatečná intuice."

Podráždění smyslů: přetěžování; namlouvání si něčeho; nechat se něčím oklamat; utopit se ve spotřebním ruchu."

Zácpa: nechtít opustit duševní zatížení; zatěžovat se nezvládnutelným; touha po majetku a chtivost; pomalost; cítit se vnitřně prázdný/á a „vyschlý/á"."

Meditace
Podnikl/a jsi dlouhou výpravu do sebe. Jsi unavený/á, zaprášený/á, tvoje šaty jsou roztrhané. Najednou potkáš mladého muže. Září z něj svěžest a jeho vlasy se lesknou na slunci. „Jdu od studny s živou, omlazovací vodou", říká a přátelsky ti ukazuje cestu. „Musíš ale všechno zanechat", pokračuje dále, „potom se znovu zrodíš". Přišel/a jsi k prameni a zarazil/a jsi se. Jak to všechno mám udělat? Potom vítězí tvoje pradávná důvěra - zanecháváš svůj oděv na břehu, vstupuješ do vody, plaveš sem a tam. A hle, na břehu je pro tebe připraveno nové roucho. Vklouzl/a jsi do něj - a padne ti jako ušité na míru. Nyní také můžeš ty vyzařovat svěžest a novost.

« Anděl spirituální síly a realizaceAnděl smrti a znovuzrození »