Anděl materiálních záležitostí


„Zasloužím si, abych měl/a materiální blahobyt."

Základní téma: Pomocí tohoto anděla a jeho symbolu můžeme dosáhnout toho, že si naši situaci finančně vylepšíme. Peníze by se nám ale neměly lepit na prsty, jinak bychom si již nemohli nic dopřát. Neměli bychom je také nechat protékat jen tak mezi prsty. Někdy je potřeba se naučit, že všechno v životě má nějakou cenu, která je vyvážena příslušnou protihodnotou. Když v životě jen dáváme a nic nepřijímáme, objeví se zákonitě nedostatek energie, který se většinou projeví na úrovni tělesné, duševní nebo i materiální. Tento anděl nám pomůže zachovat si přehled a žít v jasných myšlenkách.

Další témata: Dobromyslnost /dobrota/ - ztráta cenných věcí nebo peněz - lakomství a nenasytnost - tvrdohlavost - marnotratnost a hýřivost - blokování plynulého proudu života.

Tělesná úroveň: Kosti - zuby - kolena - klouby.

Duševní pozadí:Kosti: zastávat jen rozumové hledisko; plnění norem, úporné dodržování principů." 

Zuby: prostředek k prosazení; ukazovat zuby; kousat; agrese; nedůvěřivost."

Kolena: za žádnou cenu nic nedávat; tvrdošíjnost; ego; pýcha; být pod nátlakem; pokora; obelhávání sebe sama."

Klouby: projev pohyblivosti; rozpoznat hranice; trvat na něčem; strnulost."

Meditace
Představ si, že jsi na nějaké výstavě. Jeden obraz je krásnější než druhý; a jeden z nich, který vyniká svou barevností nad ostatními, uchvátí tvoje srdce. Díváš se, kolik stojí .... ale je příliš drahý. Zklamaně se od něj odvracíš. Ale ještě počkej - podívej se na celou situaci ještě jednou a pokus se vnímat. Na jedné straně - omezení. Na druhé straně - obraz plný energie, která na tebe velmi dobře působí. Představuj si, že máš již peníze na to, aby sis mohl/a obraz koupit. Posílí tě síla tohoto obrazu. Důvěřuj. Pokud se do toho skutečně pustíš, dostane se ti z tvého okolí peněz, aby sis mohl/a obraz koupit. Můžeš to pocítit už nyní?

« Anděl trpělivosti a nezávislosti na časeAnděl odvahy a vytrvalosti »