Zranitelnost

Otevři své srdce, dovol si být něžný

Mořské panny zpívají: Z našeho pohledu je to dilema moderního člověka. Existuje nesmírná touha vyhnout se bolesti, vyhnout se všemu, co vede k emočnímu utrpení... A přesto, právě to, co způsobuje, že se něco takového děje, je jednou z vašich největších schopností. Vaše zranitelnost je překrásná a přitahuje nás. Přesto se často cítíte hloupé a trapné kvůli tomu, že se cítíte zranitelní, a děláte všechno, co můžete, abyste svou něžnost schovali. Máte pocit, že vás někdo využije prostě jen proto, že jste otevření, ale přejete si důvěřovat a jste schopni lásky a laskavosti. Tyto nejkrásnější lidské vlastnosti jsou však tak přitažlivé!

Výklad: My všichni potřebujeme a toužíme někam patřit, je to primární a hluboká touha v jádru našich instinktů k přežití pocházející ze dnů, kdy jsme byli vyobcováni z kmene a stali jsme se buď potravou žraloků, nebo jsme v naší samotě zesílili a zmoudřeli. Tyto výzvy a hrdinské cesty dovnitř naší duše jsou naším klíčem k vnitřní síle a k pocitu patřit „do celého Všehomíra". A přesto je na tom hrdinské a nádherné, že nás může hluboce zranit jak naše komunikace s ostatními, tak i vzdálenost od nich. V tuto chvíli se od vás žádá, abyste se otevřeli, a poté, co si vybudujete důvěru, ukázali svá zranění a podělili se o svou zranitelnost. Jste silní a jste tím, kdo přežije, ale jste také zranitelní.
Hluboké intimní spojení může být vytvořeno jen hlubokým pochopením toho, kdo jsme, co na sobě odmítáme a nemáme rádi, a zdůrazněním důležitosti a péčí o naše zdraví, od kterého jsme se odvrátili. To může vyžadovat terapii, poradenství a hlubokou zranitelnost. Síla této zranitelnosti spočívá v tom. že učiníte průlom na cestě ke svobodě, k sebelásce a svým otevřeným srdcem budete přitahovat ostatní. Čas od času se může pocit zranitelnosti vrátit; v našem životě bývá opravdu častým tématem.

« PrůvodceTouha »