Žádej archanděla Rafaela o pomoc

Andělé, kteří se starají o léčení, vám chtějí pomoci, ale nemohou jít proti vaší svobodné vůli. Tato karta vám proto připomíná, abyste vždy, když potřebujete léčivou pomoc archanděla Rafaela, o ni požádali. Rafael je bytost nepodléhající žádným omezením a jeho jediným cílem je přinést na Zemi Boží úmysl nastolení míru prostřednictvím fyzického a duševního zdraví. Proto je mu potěšením být vám nápomocen s vaší záležitostí týkající se léčení. Aby vám ale mohl pomoci, musíte ho požádat. Proto požádejte!

Možné konkrétní významy: Nezapomínejte žádat Rafaela o pomoc s každou maličkosti • Všímejte si Božího vedení, kterého se vám dostává, a následujte je; spolupracujete tak na naplněni svých modliteb • Žádejte o pomoc tak dlouho, dokud nebudou všechny vaše modlitby vyslyšeny • Neříkejte Rafaelovi, jak vám má pomoci; jen požádejte o pomoc a nechte nebesa, aby sama našla ten nejlepší způsob  

Moje modlitba
Milý archanděli Rafaeli, žádám té o pomoc při léčení /popište situaci/. Děkuji ti za tvůj božský léčivý zásah.
« Zůstaň pozitivně naladěný/á