Vily

K vílám vás váže silné pouto a vaše životní poslání zahrnuje také pomoc Matce Přírodě.

Tuto kartu jste si vytáhli proto, že vás víly chtějí ujistit o tom, že jsou jako vaši duchovní průvodci s vámi a pomáhají vám uspokojovat vaše fyzické potřeby a naplňovat vaše životní poslání. Motivují vás, abyste trávili co nejvíce času v přírodě a pomáhali jim s jejich úkolem, jímž je očista půdy, vody a vzduchu. Víly rovněž ochraňují a provázejí zvířata. Pokud byste rádi dostali Boží úkol a podíleli se na pomoci zvířatům a Matce Přírodě, požádejte o něj jednoduše víly!

Tato karta také naznačuje, že byste k sobě rádi přitáhli více finančních prostředků nebo jinou materiální podporu. Kouzelné víly vám s vaším úsilím rády pomohou, pokud jim jejich laskavost oplatíte nějakým dobrým skutkem vůči přírodě, jako například recyklováním plastů nebo přechodem na ekologické čisticí prostředky, které šetří životní prostředí.

JAK POSTUPOVAT

Jděte do volné přírody, kde rostliny a stromy rostou bez kultivačních zásahů a hnojení pesticidy. Takovému místu dávají víly přednost. Se vší upřímností řekněte vílám nahlas nebo v duchu: „Rád/a bych cítil/a vaši přítomnost a spatřil/a vás. Můžete mi prosím pomoci vás lépe poznat?" To, že jste s vílami navázali spojení, poznáte tak, že k vám najednou začnou přicházet nápady a podněty týkající se pomoci životnímu prostředí nebo zvířatům. Víly se často představí novému člověku tak, že jej požádají, aby uklidil smetí z blízkého trávníku nebo cesty v přírodě či parku. Jakmile požadavek vil splníte, pomohou vám na oplátku ve vašem snažení!

« Vegetarián/VeganVizualizujte si úspěch »