Uzdrav své tělo

Uzdrav své tělo - Louise L. Hay

Všechny tzv. NEMOCI si v těle vytváříme sami. Tělo, stejně jako všechno ostatní, zrcadlí naše myšlenky a přesvědčení. Neustále k nám promlouvá, musíme si však udělat čas a naslouchat mu.

Afirmace sebevědomí

Prosím položte si levou ruku na srdce, 3x se zhluboka nadechněte a začněte číst pomalu a procítěně.

Rozhoduji se mít ze sebe dobrý pocit. Stojím pevně na vlastních nohou.

Lekce uzdravující síly mysli - Louise Hay

Louise Hay nám připomíná, že neseme plnou odpovědnost za všechny události ve svém životě – i ty nejlepší, i ty nejhorší. Každá naše myšlenka doslova vytváří naši budoucnost.