Střízlivost

Objevila se vám tato karta, protože vaše zdraví /nebo zdraví osoby, na kterou se ptáte/ se zlepšuje s tím, jak si osvojujete střídmý životní styl. Archanděl Rafael muže zmírnit nebo zcela eliminovat vaši závislost a pomoci vám sladit vše tak, aby ozdravný proces byl příjemný a harmonický. Rafael vás také může přivést ke konkrétním odborníkům zabývajícím se zdravím nebo k podpůrné skupině, aby vám pomohli vymanit se z vašeho kruhu závislosti. Životní styl bez chemických látek je pro vás v této situaci přínosný a posílí vaši energii, vitalitu a sebeúctu.

Možné konkrétní významy: Jste stále citlivější vůči chemickým látkám, proto se je snažte odstranit ze svého života • Omezte používání chemikálií doma i v práci nebo se jim zcela vyhněte • Závislosti druhých ovlivňují vaše zdraví a štěstí, proto se účastněte setkání organizace Anonymní Alkoholici  • Vyhýbejte se chemicky upraveným jídlům /prostřednictvím konzervantů, pesticidů, genetických modifikací apod/.

Moje modlitba
Milý Bože a archanděli Rafaeli, děkuji vám, že dáváte mým chutím zdravý směr, tak abych měl/a zájem jen o jídla a nápoje plné energie a vitality.

« Smích je nejlepším lékemUzdravení »