Sesterství

Přátelství, spojenci, doplňující se duše, loajalita, radost, potěšení

Mořské panny zpívají: My, mořské panny, jsme často jako sestry - jsme společně vychovávány, pojí nás pevná pouta a vytváříme přátelství, která nás těší, vedou, rozšiřují nám obzory a inspirují nás! Máme obrovskou rodinu a právě kvůli tomuto zvyku žít ve skupinách jsme málokdy osamělé. Protože necítíme žádné rozdíly mezi námi a mořskými stvořeními, často se velmi blízce přátelíme s delfíny, dugongy, želvami a dokonce i s tichými loděnkami. Když k vám prostřednictvím této karty přijdeme, přejeme si, abyste věděli, že svůj rod brzy najdete. Najdete si nové přátele, které budete považovat téměř za členy rodiny. Některá přátelství, která jste navázali v minulosti, se oslabí a jemné a mírumilovné skončí. Měníte se a tentokrát se stavíte opravdověji k tomu, kým jste - a my vám tleskáme. Jedním z vedlejších dopadů této vaší autenticity, pravdivosti a také skutečnosti, že jste přijali své pravé já, může být i fakt, že ti, kteří mají pocit, že vás znají, mohou začít vyjadřovat své pochybnosti o tom, zda jste opravdu sami sebou. Časem poznáte, že nová přátelství, která navazujete, mají těsné vazby a jejich vlákna jdou do hloubky a jsou velmi silná. Velice rychle se přizpůsobíte a zavládne mezi vámi porozumění. Budete mít pocit, že se s těmito novými přáteli vracíte domů, a toto sesterství bude znamenat, že zde vládne vědomí komunity a vaše izolace se může výrazné zmírnit. Proto prosím vyhlížejte příležitosti k tomu, abyste si našli nové přátele. Buďte otevření a přátelští, dejte lidem jejich prostor a čas. Toto je báječná příležitost pro vás spřádat vztahy a navazovat přátelství s překrásnými dušemi, s nimiž vám budeme pomáhat se setkat! Nastal čas najít si svou rodinu a cítit podporu svých sester, bratrů, vašeho rodu. Nejste sami a stojíte za to, abyste byli milováni!

Výklad: Znovunalezení pocitu sounáležitosti s komunitou lidí, kteří jsou s vámi na duševní úrovni příbuzní. To neznamená, že vás chceme znovu přitahovat k lidem, se kterými jste se během mnoha svých životů zcela jistě už potkávali. Znamená to, že budete mít úzké a láskyplné vztahy s lidmi, kteří jsou vám na energetické a evoluční úrovni podobní. Váš vývoj se brzy zrychlí a ostatní vás budou stimulovat. Místo známých pocitů, že musíte vést a opravovat, budete tentokrát vedeni a testováni sami. Tyto vztahy budou zdravé, léčivé, radostné a volné, přesto plné loajality a oddanosti. Nepůjde o bytosti z minulosti, které se objeví - znamená to jen, že jste teď připraveni potkat svou duševní rodinu, a mořské panny vás ujišťují, že se opravdu potkáte. Mnoha zajímavými způsoby a někdy i za velmi neobvyklých okolností. Užijte si to!

« TouhaVlna síly »