Není se čeho obávat

„Jsi v bezpečí a tato situace je v dokonalé Boží ochraně a je řízena Boží vůli.
Zahrň tuto situaci láskyplnými pocity a myšlenkami, aby tebou, k tobě a s tvou pomoci plynulo od Boha její nejdokonalejší naplnění."

Andělé vám tuto kartu posílají proto, že se zbytečně obáváte a trápíte. Obavy mají stejnou moc jako modlitby, ale v negativním slova smyslu, takže k vám přitahují přesně to, čeho se obáváte. Odevzdejte své modlitby andělům, neboť ve skutečnosti se není čeho bát. Vaše obavy naopak mohly zapříčinit svou silou opačný výsledek.

Další významy: Všechno je mnohem lepší, než si myslíte • Požádejte anděly, aby vás osvobodili od vašich obav • Šťastný konec je nevyhnutelný • Přestaňte se obávat, jinak vaše negativní emoce strhnou dolů vás i výsledek, o který usilujete • Andělé jsou s vámi a všechno je v pořádku.

« Nech minulost býtNevinnost »