Modlitby

Modlitby Lorny Byrne

Toto jsou modlitby od Boha sdělené přes anděly

Modlitba díkůvzdání

Děkuji ti za všechno požehnání, kterým mě
zakrnuješ, ó Bože.

Modlitba za sebelásku

Stvořiteli vesmíru,
pomáhej nám přijímat sebe takové, jací jsme.
Pomáhej nám přijímat naši vlastní mysl takovou, jaká je, se všemi našimi emocemi, našimi sny a nadějemi.

Očistné a ochranné modlitby

KLÍČ HARMONIE

Přeji Harmonii, Lásku, Pravdu a Spravedlnost všem svým bližním.
Se sjednocenými silami tichých vibrací našich myslí jsme silní, zdraví a šťastní a tvoříme tak jednotu universálního bratrství.

Modlitby Doreen Virtue

Modlitba za nalezení duchovního partnera

Drahý Bože,
prosím tebe a anděly lásky o pomoc při nalezení nádherného milostného vztahu s mým duchovním partnerem. Dejte mi prosím jasné pokyny, jak tohoto člověka najít, a pomozte nám setkat se a užívat si vzájemné blízkosti. Žádám vás o pomoc při vytváření takových okolností, které mi tento nádherný vztah co nejrychleji zajistí.

Modlitba šamanky

VELKÁ BOŽSKÁ PŘÍTOMNOSTI
Života, lásky, moudrosti a síly
Přijmi mé poděkování za všechen tento podivuhodný život
Který se mnou sdílíš od prvopočátku

Noční modlitba

Bože, buď v mé hlavě a mém intelektu
Bože, buď v mých očích a mém zraku
Bože, buď v mých ústech a mé řeči

Modlitba k matce Zemi

Matko Země, jsi naším domovem,
díky Tobě máme pevnou půdu pod nohama,
dáváš nám svou Lásku, teplo a pocit bezpečí,
díky Tobě se můžeme vyvíjet a realizovat,

Modlitba pro osvobození

Milý, milá,
děkuji Ti za Tvou lásku.
Pokud jsem Ti někdy ublížila,
je mi to moc líto,
ale já jsem to lépe

Modlitba pro odpuštění

Pane Bože
nebeský Otče 
a Matko Země,
pokorně Vás prosím
zaplavte mou bytost