Anděl

Znamení: Ryby - Neptun

Shrnutí tématu: pravda, božská jiskra, moudrost, intuice, sen, iluze. 

Popis karty: Anděl lije vodu na svět, aby ho zbavil všeho nepodstatného a pročistil pravdu tak, aby byla průzračná natolik, že bude jasně vidět i to, co stojí za ní. Mnohým, kteří se touží pevně držet reality, to může připadat jako ztráta všeho hmatatelného a uchopitelného. Je to skutečně tak.

Duha je jedním ze „zázraků" přírody a znamením nebe.

Popsat tuto vnitřní osobnost je velmi obtížné, protože není z tohoto světa. Můžeme ji jen vycítit, vytušit. Je snílkem v nás, zdá se mu příběh o ráji a pravdě našeho bytí. Potápí poznání tohoto světa jako předtuchu do hloubek naší duše. V její touze, která je odrazem z jiných sfér, nacházíme obraz Božského stvoření.

Posláním Anděla je chvála a velebení řádu stvoření, a tím i Boha a lidí. V tomto smyslu ho můžeme označit za naše „vyšší Já", za „božskou jiskru" v nás. Často se však uzavíráme před poselstvími svého Anděla strážného, protože tam, kam padají vody z jeho náruče, se stává jakákoli subjektivita neudržitelnou, svět skutečnosti zprůhlední. Osvobozuje nás z otroctví iluzí a lží, a proto se nás dotýká tak hluboko. S příliš velkou zálibou si předstíráme a „malujeme věci narůžovo" a netěší nás odhalování přinášející zklamání. S pomocí této osobnosti však můžeme odesnít svůj sen o ráji tady na Zemi a zároveň - stejně za jeho účasti - sen splaskne jako mýdlová bublina, která není stvořena pro dlouhé trvání a už vůbec ne pro tento svět. Andělova výzva opustit reálný svět a následovat ho do duchovních, nehmotných sfér vyznívá v říši pozemské jako absolutní selhání, jako fantazijní vize, snění a bývá interpretováno jako únik. A skutečně únikem i je. Tam, kde vnitřní osobnost Anděla hraje příliš výraznou úlohu na pódiu života, nebudeme moci zaujmout své místo na tomto světě a zůstaneme navěky jeho outsiderem. Protože cílem hluboce usazené nejasné touhy v nás nebylo naplnění, ale uvědomění si věčného světla, které nám má připomínat, čím jsme: Boží děti vyhnané z ráje.

Význam karty při výkladu:

* jako jediná anebo první karta: PROBLÉM

Zabloudil jsi. Svůj pohled na pravdu jsi zastřel oblaky iluzí. Ukrýváš se sám před sebou, předstíráš si něco, padáš do vlastních pastí. Snažíš se problémy potlačovat, vyhýbáš se jim, odvracíš tvář od reality. Místo potřebných řešení se obklopuješ zdáním svatosti, jen aby ses nemusel postavit životu. Jsi ještě velice daleko od vyřešení problému a čeká tě předlouhá cesta k tomu, aby sis ho vůbec uvědomil a začal ho zvládat.

* jako karta v sérii: CESTA K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU

Musíš brát výraz „vyřešeni" ve smyslu „osvobození" velmi vážně a velmi doslovně. Osvoboď se od vnějšího světa, buď víc kontemplativní a hleď do svého nitra. Tvůj problém nesouvisí s ničím z vnějšího reálného světa. Nemůžeš udělat nic jiného, než se podívat na sebe z menší vzdálenosti. A: Podívej se dovnitř!

* jako poslední karta: VÝSLEDEK CESTY

Na první pohled si ani nevšimneš, že jsi dosáhl cíle své cesty, protože není ve vnějším světě viditelný. Ale v nitru tvé duše se rozzáří hvězda tebou poznané pravdy.

« ŠašekVzdor »