Stránky věnované andělům a jejich lásce

Anděl

 "Ať se stanu v každé době, nyní a navždy, ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceány, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, úkrytem pro ty, kdo jsou v nebezpečí, svítilnou pro ty, kdo nemají světlo, útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu složit a sluhou pro všechny potřebné."

O andílcích bylo a bude napsáno spoustu knih, článků a webů.  Ráda bych Vás s láskou provázela jejich světem mým pohledem na andělskou říši, nechte se se mnou unášet "na křídlech andělů".

Právě v tuto chvíli, kdy sedíte a čtete tyto řádky - a nesejde na tom, jestli tomu věříte nebo ne - máte vedle sebe anděla. Je to váš anděl strážný, který vás nikdy neopustí. Každý z nás dostal dar, jakýsi štít ze světelné energie. Součástí úkolu strážných andělů je chránit nás tímto štítem. Před Bohem a anděly jsme si všichni rovni, všichni si zasloužíme ochranu, všichni máme nárok na lásku a nezáleží na tom,  co dobrého nebo zlého si o nás ostatní myslí. Strážný anděl hlídá vaše tělo i vaší duši. Byl vám přidělen ještě dříve než jste byli počati a když jste potom rostli v matčině lůně, byl stále s vámi. Chránil vás, když jste se narodili a neopouští vás ani na okamžik. Je s vámi když spíte, neopouští vás ani na chvíli - nikdy nejste sami. I v okamžiku smrti vám bude strážný anděl po boku, aby vám pomohl přejít dojiného světa...

Lidské bytosti jsou mnohem víc než pouhé tělo a jakmile si to uvědomíte, jakmile uvěříte, že máte duši, obnoví se i vaše spojení s anděly.

Modlitba Boha prostřednictvím archanděla Michaela

" Vylijte svou léčivou moc, andělé,
rytířstvo nebeské, na mne
i na ty, které miluji.
Nechť na sobě ucítím paprsek
tvých andělů léčitelů
a světlo tvých uzdravujících rukou.
Nechť započne tvé uzdravování,
tak, jak Bůh dá. "

Amen

 

z knihy "Andělé z mých vlasech"-Lorna Byrne